Vorige slide
Volgende slide

Het land van de Dinkel, De schoonheid van Noordoost Twente is een boek uit 1950 geschreven door W.H. Dingelden

Een geschreven portret over een prachtig en geografisch bijzonder gebied in Twente, waar de rivier De Dinkel een bijzondere stempel drukt op het landschap. De geografie van Noordoost-Twente heeft hier gezorgd voor een bijna on-Nederlands landschap. Door de unieke en zeer gevarieerde en afwisselende bodem is Noordoost-Twente een lappendeken van heel veel verschillende landschapjes geworden. Tijdens de voorlaatste ijstijd, tussen 300.000 en 150.000 jaar geleden, ontstonden de stuwwallen van Twente. Daardoor heeft het gebied zo’n lieflijk glooiend landschap gekregen. Vele bronnen en beken ontspringen uit de stuwwallen en daar zijn grazige maar vaak ook moerassige beekdalen gevormd. Op de hogere delen van het landschap bevinden zich de akkerbouwgebieden van het oude landschap: de essen en de kampen. In een moerassige laagte, bij het dorp Holtwick, in het Duitse Westfalen ligt de bron van De Dinkel. Kabbelend kronkelt het water, van de jonge maar snel groeiende Dinkel door weiden, bosjes en hoge bouwkampen.
Het water was al snel sterk genoeg om bij huis Egelborg een watermolen te drijven. Een fraai kasteel te midden van uitgestrekte bossen, met een slotgracht en statige beuken en eiken. Kortom…

Essen, beken, kampen en jongere ontginningen zorgen samen met houtwallen, bossen en heuvels voor het erg aantrekkelijke en afwisselende landschap van Noordoost-Twente. Vele landgoederen, landhuizen en watermolens zorgen ervoor dat dit gebied een lust voor het oog is.

Noordoost-Twente werd, niet voor niets, in 2006 door het Rijk aangewezen als Nationaal Landschap vanwege de (inter-) nationaal zeldzame of unieke landschapskwaliteiten die dit gebied heeft en, in samenhang daarmee, op bijzonder natuurlijke en recreatieve kwaliteiten kan bogen. Het land van de Dinkel is kortom een gebied met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. Daarbij kreeg Noordoost-Twente deze status mede vanwege de zogenoemde kernkwaliteiten. In Noordoost-Twente hebben we het dan over het groene karakter, de grote mate van kleinschaligheid, en het samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen..

Hoe heerlijk zou het zijn om in dit gebied te wandelen?